Pomoć u praksi

Školski portal ti pomaže u praksi

Školski portal nudi vam materijale koji će vam pomoći u svakidašnjem radu i boljem snalaženju u brojnim obvezama.

Naša će se baza materijala za pomoć u praksi povećavati i tako vam omogućiti što uspješniju školsku godinu!

Važni datumi – kalendar školske godine 2017./2018.

Preuzmite 1 097.26 KB (.pdf)

Kalendar školske godine 2017./2018.

Preuzmite 73.38 KB (.pdf)

Predložak savjeta roditeljima za opremanje djeteta za školu u prirodi

Preuzmite 14.68 KB (.docx)

Predložak evidencije podataka učenika

Preuzmite 96.75 KB (.pdf)

Predložak za vođenje aktivnosti

Preuzmite 309.74 KB (.pdf)

Predložak suglasnosti roditelja za školu u prirodi

Preuzmite 47.00 KB (.doc)

Predložak upitnika za roditelje/staratelje

Preuzmite 260.64 KB (.pdf)

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Preuzmite 101.34 KB (.pdf)

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

Preuzmite 99.80 KB (.pdf)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

Preuzmite 108.99 KB (.pdf)

Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Preuzmite 136.80 KB (.pdf)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Preuzmite 307.12 KB (.pdf)

Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Preuzmite 34.07 KB (.pdf)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (12)

Preuzmite 70.71 KB (.pdf)

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (12)

Preuzmite 31.30 KB (.pdf)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju (11)

Preuzmite 40.08 KB (.pdf)

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju

Preuzmite 56.54 KB (.pdf)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju (10)

Preuzmite 112.47 KB (.pdf)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju (09)

Preuzmite 101.39 KB (.pdf)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Preuzmite 236.74 KB (.pdf)

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Preuzmite 182.86 KB (.pdf)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Preuzmite 273.51 KB (.pdf)

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju

Preuzmite 709.95 KB (.pdf)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Preuzmite 77.53 KB (.pdf)

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanju uvjeta za početak rada školske ustanove

Preuzmite 92.13 KB (.pdf)

Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim nastavnim sredstvima

Preuzmite 92.52 KB (.pdf)

Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka

Preuzmite 96.17 KB (.pdf)

Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu

Preuzmite 160.21 KB (.pdf)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju

Preuzmite 101.47 KB (.pdf)

Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita

Preuzmite 96.62 KB (.pdf)

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Preuzmite 101.29 KB (.pdf)

Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

Preuzmite 163.30 KB (.pdf)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika

Preuzmite 101.72 KB (.pdf)

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Preuzmite 113.88 KB (.pdf)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

Preuzmite 107.12 KB (.pdf)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

Preuzmite 89.52 KB (.pdf)

Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi

Preuzmite 98.96 KB (.pdf)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

Preuzmite 84.43 KB (.pdf)

Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

Preuzmite 121.13 KB (.pdf)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Preuzmite 90.59 KB (.pdf)

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi

Preuzmite 102.43 KB (.pdf)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Preuzmite 129.64 KB (.pdf)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

Preuzmite 90.58 KB (.pdf)

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

Preuzmite 114.73 KB (.pdf)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Preuzmite 84.76 KB (.pdf)

Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava

Preuzmite 535.31 KB (.pdf)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

Preuzmite 391.14 KB (.pdf)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva

Preuzmite 350.07 KB (.pdf)

Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova

Preuzmite 30.98 KB (.pdf)

Pravilnik o polaganju državne mature

Preuzmite 225.31 KB (.pdf)

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2013./2014.

Preuzmite 305.06 KB (.pdf)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2013./2014.

Preuzmite 156.67 KB (.pdf)

Popis odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018.

Preuzmite 71.50 KB (.xls)

Popis odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2016./2017.

Preuzmite 335.14 KB (.pdf)

Popis odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2015./2016.

Preuzmite 230.79 KB (.pdf)

Popis odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2014./2015.

Preuzmite 294.42 KB (.pdf)

Popis odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2013./2014.

Preuzmite 145.90 KB (.pdf)

Popis odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2012./2013.

Preuzmite 130.98 KB (.pdf)

Popis odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2011./2012.

Preuzmite 62.98 KB (.xlsx)

Popis odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava za školsku godinu 2010./2011.

Preuzmite 27.58 KB (.xlsx)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika

Preuzmite 180.78 KB (.pdf)

Prezentacija predstavljanja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije / radni materijal

Preuzmite 472.27 KB (.pptx)

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (sažetak)

Preuzmite 149.52 KB (.pdf)

Obrazac za unos podataka o učenicima

Preuzmite 53.50 KB (.doc)

Obrazac za prijedlog učenika za paket Crvenog križa

Preuzmite 51.00 KB (.doc)

Obrazac za praćenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

Preuzmite 87.00 KB (.doc)

Obrazac za praćenje dopunske nastave

Preuzmite 35.00 KB (.doc)

Obrazac za praćenje domaćeg rada

Preuzmite 35.00 KB (.doc)

Obrazac za popis učenika za oslobođenje plaćanja troškova prehrane

Preuzmite 35.50 KB (.doc)

Obrazac za popis putnika

Preuzmite 53.50 KB (.doc)

Obrazac za popis osiguranika (osigurnje)

Preuzmite 53.50 KB (.doc)

Obrazac za plan izvanučioničke, terenske nastave i izleta

Preuzmite 37.00 KB (.doc)

Obrazac za materijalne obveze učenika

Preuzmite 69.50 KB (.doc)

Obrazac za evidenciju podataka o roditeljima

Preuzmite 66.50 KB (.doc)

Obrazac za evidenciju o školskim časopisima

Preuzmite 87.00 KB (.doc)

Obrazac za evidenciju o plaćanju prehrane i produženog boravka

Preuzmite 99.00 KB (.doc)
5+ klub
Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Robovanje ekranima uskraćuje djeci zdravi razvoj

Robovanje ekranima uskraćuje djeci zdravi razvoj

… važno svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava…

Školski portal: Lektiru obrađujemo na zanimljiv i kreativan način

Lektiru obrađujemo na zanimljiv i kreativan način

... odijevaju Crvenkapičinu haljinu, lovčev šešir…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Nadahnjujući citati o učiteljima

Nadahnjujući citati o učiteljima

Dan učitelja, koji slavimo 5. listopada,…